MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA

ARQUEBISBAT DE BARCELONA

 

NORMATIVA DEL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA

Les normes del Museu Diocesà de Barcelona (MDB) establertes en ares al respecte i la seguretat de tothom són les següents:

 

LES NORMES D'ACCÉS

El MDB es reserva el dret d'admissió.

El visitant pot ser sotmès al control de bosses, motxilles, equipatges i efectes personals. En cas que es detecti un objecte prohibit, l'objecte pot ser requisat fins a la sortida o es pot denegar l'accés del visitant al recinte. S'entén com a objecte prohibit qualsevol tipus d'arma com ara objectes punxants, ganivets o objectes similars perillosos.

Queden també considerats objectes prohibits tota mena de pancartes, cartells o banderes amb finalitats reivindicatives i productes químics lesius tant per al monument com per a les persones.

Per seguretat no es permet l'entrada de bosses, motxilles, paquets o qualsevol altre objecte de més de 20 x 20 cm i tampoc la introducció de paraigües. El MDB disposa d'un servei de taquilles gratuït.

L'accés i l'estada al recinte del MDB estan subjectes a la possessió del bitllet d'entrada, que cal conservar al llarg de la visita. El bitllet s'ha de mostrar al personal d'atenció al públic i/o de seguretat que ho requereixi, o a qualsevol personal del MDB degudament acreditat que ho sol·liciti.

Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats sempre d'un adult per poder entrar al recinte i, un cop dins del recinte, sempre hauran d'anar acompanyats d'un adult que se'n responsabilitzi.

Els visitants a títol individual i els grups han d'accedir al MDB per l'accés habilitat en l'horari indicat en el bitllet d'entrada. Un cop comprada l'entrada no serà canviada, ni el seu import retornat; ni en el cas que s'hi vulgui accedir en dates i hores diferents de les que s'indiquen en el bitllet.

Per als grups és obligatòria la reserva prèvia d'entrada per poder accedir al MDB. En el cas que un grup no hagi fet la reserva prèvia només hi podrà accedir si hi ha franges horàries disponibles.

Només es pot accedir al MDB amb bitllets emesos pel mateix MDB o serveis autoritzats. Queda prohibida la venda i la revenda d'entrades al carrer, així com la seva falsificació.

Un cop validat el bitllet d'entrada no es pot sortir del recinte i tornar a entrar.

Per beneficiar-se dels descomptes establerts s'ha de presentar la documentació que els acrediti, que queda subjecta a la validació per part del personal del control d'accés.

La venda de bitllets d'entrada acaba 60 minuts abans del tancament del MDB i la sortida del públic dels espais comença 15 minuts abans del tancament.

L'edifici està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, disposant d'ascensor i plataforma remuntadors d'escales; per utilitzar-los sols cal sol·licitar-ho. L'entrada de cadires de rodes s'ha de realitzar per l'accés del MDB ubicat a l'Avinguda de la Catedral No es disposa de personal d'acompanyament. Es disposa de lavabos adaptats.

No es permet l'entrada d'animals a dins del recinte, excepte els gossos pigall.

Tampoc es permet l'ús de cadires plegables, ni bastons tipus cadira o semblants, ni l'accés de cotxets de nadons dins de les sales del MDB, sense autorització.

Per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, el MDB disposa de càmeres de vídeo-vigilància dins de les instal·lacions del recinte. A través dels corresponents rètols col·locats en totes les àrees vídeo-vigilades i mitjançant la pàgina web, s'informa els interessats que les seves dades de caràcter personal poden formar part del fitxer «vídeo-vigilància», de titularitat del MDB, amb la finalitat de seguretat i control d'accés. Així mateix, s'informa que s'hi poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Pla de la Seu 7, 08002 Barcelona.

 

ELS ESPAIS DEL MDB

El MDB es reserva el dret de modificar itineraris o limitar espais visitables del MDB per motius de seguretat, restauració, manteniment, condicions meteorològiques adverses o esdeveniments puntuals. El tancament ocasional d'algun espai del MDB no dóna dret a cap descompte ni al reemborsament de l'import de l'entrada.

La capacitat del recinte és limitada. El MDB, en compliment de la normativa legal, pot regular la capacitat del recinte i dels seus espais segons criteris de seguretat i conservació del monument.

 

LA CONDUCTA I LA INDUMENTÀRIA

Per respecte als altres visitants i per mantenir l'ambient propi d'un museu, us preguem que feu la visita sense aixecar el to de veu. Durant la visita s'ha de mantenir un comportament cívic, evitant aglomeracions i corredisses dins del recinte.

Es demana que els visitants adoptin una conducta respectuosa i vesteixin decorosament.

Dins del recinte del MDB no es pot ni fumar ni menjar ni beure. El visitant ha de mantenir l'ordre i la neteja dels espais.

El visitant ha de mantenir una conducta respectuosa envers els elements patrimonials i museístics. No està permès tocar les obres d'art, ni els seus suports, ni les vitrines, ni la retolació, ni els aparells audiovisuals.

L'ús del telèfon mòbil dins del recinte no està permès. S'ha de procurar utilitzar un volum de veu baix de les audio-guies per gaudir millor de la col·lecció i respectar els altres visitants.

Dins del recinte no està permès fer fotografies, excepte en el cas de les persones prèviament acreditades pel MDB. Les fotografies i les gravacions de vídeo no poden ser reproduïdes, distribuïdes ni venudes sense permís del MDB.

En cas d'evacuació s'han de seguir les indicacions del personal del MDB.

 

ELS SERVEIS

És obligatori tornar les audio-guies i els emissors-receptors, en les mateixes condicions en què s'han lliurat, abans de sortir del recinte.

 

LA VISITA EN GRUP

Tots els grups i guies que vulguin accedir al recinte hauran d'estar acreditats prèviament pel MDB. Tanmateix, els grups escolars i els seus professors també hauran d'estar acreditats prèviament pel MDB. Només poden donar explicacions els guies i professors acreditats pel MDB.

Es donarà un horari de reserves específic que figurarà a la plataforma de venda d'entrada on-line del MDB.

El guia o professor acreditat que faci explicacions dins del recinte del MDB ha d'utilitzar obligatòriament emissors-receptors. En cas de no disposar-ne, el MDB n'ofereix en lloguer.

Els grups no podran excedir de més de 30 persones.

Tornar