LA SÈRIE DOCUMENTAL “ELENCHUS”

PROJECTE D’ELABORACIÓ DELS INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ ARXIVÍSTICA

El projecte global inclou la descripció de tots els documents de l’esmentada sèrie documental que abraça des de l’any 1900 al 1925. Durant aquest període les tradicionals visites pastorals es preparaven prèviament i es realitzaven en format qüestionari, anomenat “elenc”. Aquest “elenc” era un llistat qüestionari igual per a les 450 parròquies que integren aquest fons documental de l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Per tant, ens trobem davant d’un format que facilita enormement l’elaboració de tota mena d’estadístiques d’aquell període. Són de notable interès les dades que es poden obtenir sobre personal i béns mobles, especialment per les pèrdues que es produïren el 1909 i el 1936. Aquesta sèrie documental ocupa 35 metres lineals, està integrada per 406 unitats documentals, es troba en bon estat de conservació i no disposava de cap instrument descriptiu anterior al del present projecte.

El 2005 s’inicià el present projecte que ha gaudit els darrers cinc anys del suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tota la feina realitzada s’està posant a l’abast dels investigadors mitjançant la pàgina web de patrimoni cultural de l’Arquebisbat de Barcelona. Això facilitarà enormement la tasca als nombrosos estudiosos que el contínuament el consulten donada la gran quantitat de dades que conté i la claredat de les mateixes en tractar-se d’un format qüestionari, com ja ha quedat dit. Evidentment, també permetrà conservar millor els originals de paper en passar a ser gairebé nul•la la seva manipulació.

Fem palès l’agraïment a totes les persones que han col·laborat en aquest projecte al llarg de tots aquests anys, tant al personal contractat per l’Arxiu Diocesà de Barcelona com a d’altres col·laboradors (J. Rocamora, Dr. J. M. Moragas, Maria Mora, J. Ignasi Jordi, Víctor Olivé i Maria Dolors Saperas).

El procés del projecte ha estat el següent:

 

 

Instruments disponibles de descripció arxivística de la sèrie «Elenchus» de l’Arxiu Diocesà de Barcelona:

 

Instruments de consulta classificats i digitalitzats (fitxes manuscrites)

 

Obres Socials durant les primeres dècades del segle XX (sindicats agrícoles, sindicats tèxtils, confraries, centres socials...) 1 2 3

 

Estadística (condició canònica de les parròquies, costums i tradicions, i estadística de llurs feligresos). 1 2 3 4 5 6

 

Escoles durant les primeres dècades del segle XX 1 2 3

 

Instruments de consulta classificats i informatitzats

 

Personals (superiors i professors) dels seminaris de Barcelona i de les facultats de Teologia de Barcelona (Catalunya) i de Filosofia de Catalunya. 1901-2009 Personal

 

Estadística de la cúria diocesana de Barcelona. 1901-2010. Estadística

 

Clergat de la Catedral de Barcelona (canonges, beneficiats dels concordat, beneficiats de Sant Sever annex a la catedral i sacerdots adscrits a la mateixa catedral) 1901-2009 Clergat

 

Tresor artístic del Bisbat de Barcelona en les primeres dècades del segle XX (“Inventari del Tresor de les parròquies de la Diòcesi de Barcelona fet durant la Visita Pastoral del Sr. Bisbe l’Excm. Sr. Dr. Josep Miralles, per Manuel Trens”). 1929 tresor_artistic

 

Preveres diocesans de Barcelona. Segles XVIII-XXI. preveres

 

Dietari de les visites pastorals del bisbe de Barcelona Ponç de Gualbaarxiu PDF

 

Novum speculum: les parròquies dels tres bisbats de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de llobregat. Introducció. Vol.I/1arxiu PDF

 

Novum speculum: les parròquies dels tres bisbats de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Arxidiòcesi de Barcelona. Vol.I/2arxiu PDF

 

Novum speculum: les parròquies dels tres bisbats de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de llobregat. De Cabrera de mar a Vilassar de mar. Vol.I/3 arxiu PDF

 

Esparreguera PEDRES VIVES (segle XIV) 400 anys de la benedicció del temple de Sta. Eulàlia d’Esparreguera. arxiu PDF

 

Estadístiques (1901- 2009). J. M. Martí Bonet, Arxiu Diocesà de Barcelona. arxiu PDF

 

Testimonios hospitalarias de la Santa cruz. Su origen y la gran prueba. arxiu PDF

 

Breu història de l’Arquebisbat de Barcelona. arxiu PDF

 

Martiri dels temples.arxiu PDF

 

Tornar