L’ESCOLA DE MONITORS I VOLUNTARIS DE LA CATEDRAL I DEL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA

Fa catorze anys que l’Escola de Monitors i Voluntaris Culturals de la Catedral i del Museu Diocesà de Barcelona ofereix gratuïtament, els divendres i els dissabtes, acolliment i guiatge als visitants. Milers de persones s’han beneficiat d’aquest servei, i davant l’augment espectacular del nombre de visitants, ha sorgit la necessitat d’intensificar i aprofundir la formació dels voluntaris i monitors. Existeix un curs de formació anomenat Ars Nostra ―en la seva novena edició―. Amb ell es pretén assolir aquest objectiu, tanmateix resta obert a totes les persones que estiguin interessades en conèixer millor el patrimoni cultural i eclesial de casa nostra. També cal remarcar que durant els darrers anys els monitors i voluntaris han guiat els visitants de la Pia Almoina en exposicions de gran importància, com Christus Splendor in Charitate i De París a la Mediterrània, el triomf del color...

Les conferències i visites que conformen aquest programa d’estudis, han estat pensades per introduir i ampliar els coneixements sobre l’art i la història de Catalunya, de la nostra Catedral i del Museu Diocesà de Barcelona. És una bona oportunitat que es perllongarà, si Déu vol, en anys successius.

Creiem que les sortides i visites comentades, les conferències i les rutes culturals urbanes, són un repte per obrir l’Escola de Monitors i Voluntaris Culturals a tothom que hi estigui interessat.

En assistir, doncs, a aquestes activitats organitzades per Ars Nostra, col·laborarem per donar a conèixer i estimar el llegat dels nostres avantpassats.

El curs és gratuït. Cal dirigir-se personalment durant el període d’inscripció a la Pia Almoina, Museu Diocesà (Av. de la Catedral, 4 – 08002) de dimarts a dissabte.

Tornar